O D R Ž A V A NJ E   K V A L I T E T E   V O D E   U   B A Z E N U :

Da bismo vodu u bazenu održali bakteriološki i kemijski ispravnom za kupanje potrebno je mehaničko pročišćavanje i kemijsko tretiranje. Krupniju nečistocu iz vode uklanjamo ručno odgovarajućim setom iz pribora za čišcenje, a sitnija ostaje u filteru postrojenja za filtraciju. Najefikasniji način odstranjivanja najsitnijih mehaničkih nečistoća iz vode je pomoću pješčanih filtera.

Bakteriološku ispravnost vode postižemo ručnim ili
automatskim dodavanjem preparata klora u vodu (sl.1), te održavanjem preporučenog stupnja kiselosti vode (pH faktor).

Umjesto dezinfekcije vode pripravcima klora, možemo ugraditi "AUTOCHLOR" uređaj (sl. 2) U bazensku vodu dodajemo natrijev klorid, sol koja je prirodni sastojak morske vode i naših tijela. Sol je prirodni antiseptik i smanjuje nadraživanje očiju i kože bazenskom vodom. Potrebni salinitet je oko 1/7 slanosti morske vode. Na elektrodama ovog uređaja iz soli se izlučuje klor i zajedno s filtriranom vodom ulazi u bazen. Odlike ovog sistema kloriranja su: nezamjetan miris klora oko bazena, izrazita bistrina bazenske vode; nema eventualnih alergijskih reakcija koje se znaju javiti na preparate klora kod konvencionalnog kloriranja vode.
Ostali se pripravci u vodu dodaju uobičajenim načinom, količinama i terminima.

Radi smanjenja upotrebe klora, moguće je u sistemu cirkulacije korištenjem UV Uređaja, dodatno sterilizirati bazensku vodu.

Drugi način sterilizacije bazenske vode je pomoću ozona. Potrebno je naglasiti da se ozon iz vode mora odstraniti prije ulaza vode u bazen, pa su takovi sistemi složeniji i skuplji od tehnologije dezinfekcije pripravcima klora.


sl. 1 Uređaj za automatsku kemijsku obradu vode

sl. 2 Autoklor uređaj 


P R E K R I V A NJ E   B A Z E N A

Bazenski prekrivači imaju višestruku ulogu u očuvanju bazenske vode:
 • sprečavaju zagađivanje vode nečistoćom iz zraka, upadanje kukaca i manjih životinja u bazen
 • sprečavaju hlapljenje i hlađenje vode dok bazen nije u upotrebi
 • sprečavaju gubitak slobodnog klora iz vode
 • te u konačnici smanjuju troškove održavanja i eksploatacije bazena.

  Obavezni su dio opreme unutarnjih (zatvoranih) bazena.  .

   
  thermo zimski zimski1
  "Thermo roll" prekrivač zimski prekrivač    zimski prekrivač

  Nečistoće koje se obavezno tijekom vremena talože na dnu bazena, potrebno je prema potrebi odstraniti ručnim ili robotskim usisačem, dnevno ili jednom u nekoliko dana.

  Jednostavan način je učiniti to ručnim usisačem koji je sastavni dio osnovne opreme svakog bazena, a sastoji se od fleksibilne cijevi, teleskopske ručke i odgovarajuće četke i priključuje se na pumpu filterskog postrojenja.

  Osim toga postoji više vrsta hidrauličnih robotskih usisača koji se koriste pumpom filtracije ili su potpuno komjuterizirani i imaju vlastiti pogon.